Praca dla instruktora plastyki

Strona główna » O nas » Ogłoszenia

Praca dla instruktora plastyki

informujemy o zakończeniu z dniem 21 marca 2022r naboru aplikacji na stanowisko instruktora plastyki.

OPIS STANOWISKA

 

DANE PODSTAWOWE

 1. Nazwa stanowiska pracy:  Instruktor plastyki
 2. Dział organizacyjny: Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez
 1. a) samodzielne stanowisko: nie
 2. b) podległość: Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez

WYMAGANIA

 • samodzielność, umiejętność planowania i organizacji pracy, kreatywność, pomysłowość
 • umiejętności plastyczne, zdolności manualne, znajomość technik plastycznych
 • odpowiedzialność, punktualność, dyspozycyjność, staranność, sumienność
 • wysoka kultura osobista
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć plastycznych , kulturalnych z dziećmi , młodzieżą, osobami dorosłymi, jako instruktor, nauczyciel.

WYKSZTAŁCENIE

 1. Kandydat na instruktora plastyki powinien spełniać warunki:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 1. Wymagana znajomość przepisów z zakresu:
 • ochrony danych osobowych
 • organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 • organizacja i prowadzenie zajęć oraz innych form edukacji plastycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi – praca w godzinach popołudniowych (co najmniej 3 dni w tygodniu)
 • organizacja własnego warsztatu pracy – przygotowanie i gromadzenie pomocy i materiałów metodycznych
 • znajomość i umiejętność zastosowania różnych technik plastycznych
 • rozbudzanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • popularyzacja i promocja twórczości amatorskiej i profesjonalnej w dziedzinie plastyki
 • realizacja zatwierdzonego planu pracy
 • organizacja wystaw sztuk plastycznych, uczestnictwo w zewnętrznych konkursach
 • organizacja konkursów i plenerów plastycznych
 • projektowanie i wykonywanie dekoracji plastycznych na potrzeby MDK-DŚT
 • nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem artystycznym
 • współpraca w organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych z pracownikami i współpracownikami instytucji
 • prowadzenie listy obecności uczestników zajęć

OFERUJEMY

 1. umowę o pracę
 2. wymiar czasu pracy 1/1 etatu (przeciętnie 40 godzin tygodniowo)
 3. praca w pełni wyposażonej pracowni plastycznej przeznaczonej
 4. możliwość realnego wpływu na tworzenie i rozwój instytucji
 5. możliwość uczestnictwa i kreowania ciekawych wydarzeń artystycznych,
 6. szkolenia doskonalące umiejętności pracownicze,
 7. praca w kreatywnym, zaangażowanym i otwartym na nowe wyzwania zespole

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. curriculum vitae
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w związku z prowadzonym naborem
 4. potwierdzenie wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych, ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża lub drogą mailową na adres: sekretariat@mdk.lomza.pl
 1. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych od kandydatów na wolne stanowisko pracy mija 30 maja 2022 r., decyduje data wpływu do MDK-DŚT. Dokumenty, które wpłyną do MDK-DŚT  w Łomży po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 1. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stornie internetowej MDK-DŚT oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
 2. Dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły do MDK-DŚT można będzie odebrać w ciągu 14 dni po ogłoszeniu wyników naboru, po tym czasie zostaną zniszczone.

 UWAGA: Oferta może zostać rozstrzygnięta  wcześniej

 

 

Informacje:

Elżbieta Bujnowska, specjalista do spraw osobowych

86 216 32 26 lub 86 216 45 53

Załączniki

 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - doc
 2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - pdf
 3. OPIS STANOWISKA - doc
 4. OŚWIADCZENIE KANDYDATA - doc
 5. OŚWIADCZENIE KANDYDATA - pdf
2022-02-16 13:23 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001