Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych

MDK

11-23.10.2022

programOFF ROAD 2022

2.12.2022

koncertVADER
MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001