Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych

MDK

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pełna Kultura w DomuWSZYSTKIE PROPOZYCJE

zajęcia on line

dykcjaZ PANIĄ ASIĄ

Galeria Pod Arkadami

maj 2020OTWARTA NA NOWO

stwórz książkę artystyczną

kwiecień-maj 2020CZAS ZATRZYMANY

o g ł o s z e n i e

maj 2020ZMIANA GODZIN PRACY
MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001