Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych

MDK

Zapraszamy

lipiec-sierpień 2016

programLATO Z MDK-DŚT

1.09.2015-30.06.2016

regulaminZAJĘCIA W MDK-DŚT
reklama
Facebook BIP
MDK-DŚT
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3, tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl, NIP:718-00-07-644