52. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Strona główna » Teatr i słowo » Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

52. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Informujemy, że w dniu 16 kwietnia(poniedziałek) b.r. o godz.10 odbędą się eliminacje miejskie 52 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Uczestnicy mogą wystąpić w czterech turniejach:

A. RECYTATORSKIM, do którego zgłaszają 3 utwory w całości lub fragmentach, z których prezentują 2 utwory: prozę i utwór poetycki; czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut;

B. POEZJI ŚPIEWANEJ, do którego zgłasza 3 utwory śpiewane, 1 recytowany, z czego prezentuje 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako 3 śpiewany z tekstem własnym. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut;

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA – uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki; czas trwania nie może przekroczyć 30 minut;

D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA – repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów); również dowolna jest forma prezentacji (np.teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem); czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut;

Zgłoszenia do konkursu (na załączonych kartach) powinny być kierowane pod adresem: Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych ul. Wojska Polskiego 3, 18 – 400 Łomża w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia b.r.

2008-07-07 12:38 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001