62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Strona główna » Teatr i słowo » Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

  • 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe do udziału w 62. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Eliminacje miejskie dla miasta Łomży odbędą się w MDK- DŚT, w dniu 31 marca 2017r. o godz. 10.00, natomiast eliminacje wojewódzkie planowane są 28 kwietnia 2017, godz.10 w Spotkach WOAK, przy ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku. Karty zgłoszenia (odpowiednie dla poszczególnych turniejów) należy składać do 23 marca. Należy je kierować do instruktora ds. teatru: Joanny Klamy, Miejski Dom Kultury- Dom Środowisk Twórczych, ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: j.klama@mdk.lomza.pl

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów.

A.    TURNIEJ RECYTATORSKI
1.    Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
-    młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
-    dorosłych.
2.    Repertuar  obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2   utwory poetyckie i prozę.
3.    Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B.    TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
1.    Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.
2.    Repertuar obejmuje:
-    3 utwory śpiewane
-    1 utwór recytowany.
3.    W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
-    wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
-    przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
-    uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
4.    Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).
Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
5.    Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
6.    Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
1.    Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2.    Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
3.    Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu - występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.
Obowiązują następujące  z a s a d y:
1.    Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2.    Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
3.    Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Komisje eliminacji środowiskowych na konkurs wojewódzki mogą zakwalifikować uczestników w:
- turnieju teatrów jednego aktora – 1 osobę
- turnieju recytatorskim – 2 osoby,
- turnieju poezji śpiewanej – 2 osoby,
- turnieju „wywiedzione ze słowa” – 1 osobę,

Karty zgłoszenia i regulamin, zamieszczone są poniżej w formie załączników.

Towarzystwo Kultury Teatralnej:  tkt.art.pl

Załączniki

  1. KARTA ZGŁOSZENIA - POEZJA ŚPIEWANA
  2. KARTA ZGŁOSZENIA - TEATR JEDNEGO AKTORA
  3. KARTA ZGŁOSZENIA - TURNIEJ RECYTATORSKI I WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
  4. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN 2017
2017-02-13 13:52 Opublikował: Admin

Facebook BIP
MDK-DŚT
INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3, tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl, NIP:718-00-07-644