Warsztaty rytmiczne

Strona główna » Teatr i słowo » Warsztaty

Warsztaty rytmiczne

  • Warsztaty rytmiczne
  • Warsztaty rytmiczne
8 grudnia 2012 r. odbyły się warsztaty rytmiczne,które poprowadzili instruktorzy Korzennego Warsztatu Muzyki – Anna Kaptór oraz Przemysław Starachowski. Warsztaty oparte były na idei Emile Jaques-Dalcroze'a mówiącej, że najbardziej pierwotnym instrumentem jest ludzkie ciało. Zajęcia składły się z trzech filarów: improwizacji ruchowej, improwizacji głosowej oraz improwizacji instrumentalnej.

Anna Kaptór - wokalistka, flecistka, muzykoterapeuta, instruktor nauki śpiewu i gry na flecie poprzecznym. Autorka muzyki do przestawień grupy teatralnej „Gesty”, kierownik młodzieżowego zespołu „Bateriada”, liderka autorskiego projektu Funkasanki.

Przemysław Starachowski – perkusista, muzykoterapeuta, instruktor nauki gry na perkusji. Organizator cyklicznych warsztatów perkusyjnych, rytmicznych oraz propagator edukacji artystycznej. Założyciel Zespołu Perkusyjnego Miasta Łomży (zrealizowanego dzięki stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego), instruktor młodzieżowego zespołu „Bateriada”.

Korzenny Warsztat Muzyki tworzą dwie pracownie muzyczne Wokalistyki i Sztuki Perkusyjnej, Pracownia Muzykoterapii oraz autorskie projekty artystyczne i edukacyjne. Nazwa warsztatu - „korzenny” - odwołuje się do korzeni muzyki czyli najwcześniejszej formy muzykowania która, przejawiała się w śpiewie połączonym z tupaniem i klaskaniem. Kierunkiem działań Korzennego Warsztatu Muzyki jest powrót się do źródeł muzyki, jej pochodzenia i pierwotnych form jakie przyjmowała. Pracownie muzyczne łączy wspólny mianownik – najstarsze pochodzenie instrumentów którymi się zajmują (głos i perkusja), a Pracownia Muzykoterapii oferuje zajęcia rytmiki, profilaktyki muzycznej oraz muzykoterapii, wykorzystując ogromny potencjał muzyki, która miała wpływ na człowieka od początku jego istnienia.

Więcej informacji: www.korzenny.pl

2012-11-30 15:02 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001