Warsztaty teatralne „ Moje miasto – Moje miejsce”

Strona główna » Teatr i słowo » Warsztaty

Warsztaty teatralne „ Moje miasto – Moje miejsce”

  • Warsztaty teatralne „ Moje miasto – Moje miejsce”
  • Warsztaty teatralne „ Moje miasto – Moje miejsce”
Warsztaty teatralne „ Moje miasto – Moje miejsce” odbyły się 8 października 2011 r. w sali widowiskowej MDK-DŚT i poprowadził je Dominik Nowak, pedagog i aktor teatralny.

Celem działań edukacyjnych jest rozbudzenie aktywności artystycznej młodych ludzi, konfrontacja i komentarz otaczającej rzeczywistości, odnalezienie swojego miejsca w danym środowisku. Zamierzamy, poprzez zabawę oraz działania sceniczne, zachęcić młodzież do rozmowy i ekspresji teatralnej na temat otaczającej nas rzeczywistości, pokazać perspektywy działania, rozbudzić pozytywną inicjatywę, pokazać teatr, jako pasjonującą alternatywę spędzania czasu oraz źródło własnej ekspresji i wypowiedzi. Chcemy uświadomić młodym ludziom ich relacje z miejscem, w którym żyją, sposób postrzegania otoczenia, własnych planów, marzeń. Często brak możliwości lub nieumiejętność określenia siebie we własnym „świecie” powoduje nawarstwianie problemów, kompleksów których nie rozumiemy. Warsztaty dają możliwość prywatnej wypowiedzi w bezpiecznych, bo sprowokowanych scenicznie, warunkach, pozwalają uświadomić sobie jaki wpływ na moje życie ma moje miasto.

Zobacz więcej...

2011-09-19 13:38 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001