Warsztaty recytatorskie

Strona główna » Teatr i słowo » Warsztaty

Warsztaty recytatorskie

  • Warsztaty recytatorskie
  • Warsztaty recytatorskie
  • Warsztaty recytatorskie
W ramach projektu FABRYKA TEATRALNA zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla recytatorów i instruktorów teatralnych 13 marca 2010 I grupa (15 osób) i 14 marca II grupa (15 osób). Warsztaty odbywają się w dwóch blokach: godzinach 10.00- 13.00 i 15.00-18.00 w siedzibie MDK- DŚT, ul. Wojska Polskiego 3 w Łomży. Każdy uczestnik powinien przygotować na pamięć tekst literacki (proza lub poezja). Na warsztatach obowiązuje niekrępujący ruchów strój oraz zmiana obuwia.

Zapisy pod numerem telefonu, 086-216 32 26. Ilość miejsc ograniczona.

W tych warsztatach skupiamy się głównie na sztuce słowa jako podstawowej formie obcowania z tekstem literackim, na poznaniu podstawowych zasad wygłaszania tekstów oraz technikach ułatwiających recytatorowi właściwe przygotowanie się do recytacji.

Główne punkty zajęć to:

- interpretacja utworów poetyckich i prozy z różnych epok literackich

- ćwiczenia dykcji, koncentracji, panowania nad głosem i ciałem

- recytacja jako sztuka świadomej wypowiedzi artystycznej

- emisja głosu i prawidłowy oddech

- wymowa sceniczna a potoczna (główne błędy recytatorów)

- intonacja, akcentowanie, melodyka tekstu

- zasady doboru repertuaru do umiejętności i osobowości recytatora

- różne techniki pracy z tekstem poetyckim oraz prozą

- jak najlepiej przygotować się do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Zajęcia prowadzi Janusz Janiszewski

* Wykładowca pedagogiki teatralnej - (m.in. WSHE Koszalin, warsztaty w Centrum Doskonalenia Nauczycieli), nauczyciel i propagator dramy jako metody wychowawczo-dydaktycznej, prowadzący zajęcia z pedagogiki teatralnej dla studentów i nauczycieli.

* Pedagog teatralny, prowadzi warsztaty teatralne w kraju i za granicą, współpracuje od 10 lat z wieloma zagranicznymi (głownie niemieckimi) ośrodkami i teatrami w ramach międzynarodowych projektów teatralnych.

* Animator kultury, instruktor teatralny w Gryfińskim Domu Kultury:

- inicjator i organizator wielu projektów artystycznych i festiwali teatralnych: Gryfińskie Spotkania Teatralne „KARTON”, Festiwalu „NA MOŚCIE” oraz Festiwalu Intymnych Form Artystycznych „FIFART”. - Laureat nagrody Starostwa Powiatowego w Gryfinie w kategorii "Animator kultury”.

* Scenarzysta i reżyser spektakli TEATRU UHURU - laureata wielu festiwali teatru offowego w Polsce.

2010-02-03 13:09 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001