KOBIECO-WIOŚNIE

Strona główna » Teatr i słowo » Spektakle

KOBIECO-WIOŚNIE

projekt taneczny Juli Dondziło w ramach OFF-ROAD

Data : 26.10.2019r. / sobota
Godzina : 19:00
Miejsce : MDK-DŚT, Scena na Piętrze
Wstęp wolny

Julia Dondziło
Choreografka, tancerka, badaczka nad tańcem. Działa twórczo pomiędzy Polską, a Francją. Ukończywszy wyższe studia na Uniwersytecie Warszawskim z dziedziny lingwistyki stosowanej oraz Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny z zakresu tańca współczesnego organizowany przez Narodowe Centrum Kultury kontynuuje studia za granicą w Rencontres Internationales de la Danse i Université Paris 8 w Paryżu.
Jednocześnie pogłębia swoją praktykę w Centre National de la Danse, Ménagerie de Verre w Paryżu i The Place w Londynie. Poprzez transgraniczną współpracę rozwija swą wrażliwość artystyczną i technikę taneczną biorąc udział w projektach między innymi Anny Collod, Anny Konjetzky, Christine Gérard, Corinne Lanselle, Romaina Panassié, Sophie Chadefaux, Annick Charlot i Karoliny Garbacik. Wielokrotna laureatka stypendium programów : „Młoda Polska” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, grantu Regionalnej Dyrekcji Spraw nad Kulturą regionu Ile-de-France we Francji, stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku „Młodzi Twórcy” i stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego.

Temat projektu :
Kobieta-wybranka, wielbiona, gloryfikowana i ofiarowana w rytuale świętowania nadejścia wiosny inspiruje Julię Dondziło do refleksji nad reprezentacją kobiety w dzisiejszym czasie. Kobieco-wiośnie wychodzi poza pochodzenie kulturowe i społeczne oraz dąży do scalenia jednostki ze światem zewnętrznym i jego kontekście politycznym, ekonomicznym, społecznym, geograficznym czy emigracyjnym. Projekt odnosi się do poszukiwania w dzisiejszej pluralistycznej reprezentacji płci żeńskiej kobiety pierwotnej, połączonej ze swą prawdziwą naturą. Niniejsze poszukiwania to zaproszenie do odrodzenia natury pierwiastka żeńskiego i przypomnienia kobiecie o jej dalekich źródłowych korzeniach. Poszukiwania prowadzą do reintegracji i poszukiwania utraconego stanu pierwotnego kobiety. Kobieco-wiośnie szuka pogodzenia i nowej komunii między żeńskim, a męskim.

Koncepcja, Choreografia, Taniec : Julia Dondziło
Muzyka : Igor Stravinsky, Interpretacja fortepianowa : Dickran Atamian
Kostium : Ewa Rypińska - pomysł, Maryna Sztark – wykonanie
Oświetlenie : Krzysztof Chiliński ; Dżwięk : Dariusz Kulikowski
Grafika : Thomas Comby, Dariusz Chociej
Zdjęcia : Paweł Malitka, Dariusz Chociej
Video : Krzysztof Zdanuczyk , Zapowiedź : Adam Bartoszewicz / I shoot people
Wsparcie merytoryczne: Valentina Kadhom, Andrzej Bartnikowski, Natasza Topor
Czas : 35 minut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydarzenie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”.

2019-10-09 17:21 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001