Światło i Cień

Strona główna » Plastyka » Galeria Pod Arkadami » Wystawy » 2014

Światło i Cień

  • Światło i Cień
  • Światło i CieńFot. Artur Marciniak
  • Światło i CieńFot. Kamil Olechwirowicz
„Światło i Cień” to wystawa studentów Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku prezentująca najciekawsze prace, które powstały podczas roku akademickiego 2013/2014. Poprzez dyskurs dwóch elementów, bez których obraz fotograficzny nie mógłby nigdy zaistnieć ukazuje szerokie spektrum interpretacyjne młodych artystów, zaangażowanych w poszukiwanie wieloznaczności fotografii jako medium.

Świat, który nas otacza złożony jest z dualizmów, dnia i nocy, dobra i zła,  ognia i wody,  Boga i  Szatana,  miłości i  nienawiści,  radości  i smutku; obrazu utajonego i ujawnionego oraz wielu innych. Wszystkie te zależności od zarania wieków bezpośrednio  należały  do  sfer  pobudzających  ludzką wyobraźnię, a  od czasów  Lascaux i  Altamiry  na  trwałe  wpisały  się  w  naszą   pamięć  wizualną.  Stały  się  archetypami,  kodami   i matrycami przetwarzanymi przez kolejne pokolenia twórców. Dziś próbę taką podejmują nasi studenci używając do tego języka fotografii zarówno w klasycznie i nowocześnie rozumianej formie tego medium.

Grzegorz Jarmocewicz - Kurator wystawy

Akademia Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku, została powołana do życia pięć lat temu (2009r.) Od początku swojej działalności ukierunkowała się na dwa etapy kształcenia. Pierwszy to: rozwój umiejętności twórczych, sposobu myślenia, postrzegania otaczającej rzeczywistości w inny sposób niż nauczeni byliśmy dotychczas. Zatrzymaniu na szczegółach otaczającego nas świata, zauważaniu niewidocznego kawałka egzystencji człowieka. Interpretacja sztuki, poznawanie jej, rozwój zdolności manualnych i podstaw sprzętowych zawarte są w tematyce kształcenia. Kolejny etap nauki, poświęcony jest rozwojowi indywidualności słuchacza, poznaniu innych form wizualizacji poprzez wkroczenie w "nowe media". Praktyczna nauka zawodu fotografa, oparta jest na  pracy w studio, ćwiczeniach w plenerze lub specjalnie zaaranżowanych dla potrzeb tematycznych zajęć przestrzeniach. Młodzi artyści zapoznają się z obróbką cyfrową obrazu, zagadnieniami z fotoedycji, reportażu, filmu, dokumentu, fotografii reklamowej oraz intermedialnej. Słuchacze wybierając szkołę otrzymują gruntowne przygotowanie pozwalające im swobodnie funkcjonować na wszystkich polach zapotrzebowania rynku. Ich osiągnięcia zauważone zostały przez krytyków, kuratorów, przedstawicieli sztuki oraz organizatorów Photokina Academy, gdzie w 2012 roku odbyła się prezentacja dorobku szkoły.

Efektem podsumowującym kształcenie w AFiP jest praca dyplomowa, przygotowana pod okiem wybranego promotora. Pracownie szkolne prowadzone są przez specjalistów czynnych zawodowo w zakresie fotografii, filmu i sztuki, posiadających doświadczenie pedagogiczne. Są to: Grzegorz Dąbrowski, Beata Hyży-Czołpińska, Michał Heller, Grzegorz Jarmocewicz, Radosław Krupiński, Tomasz Markowski, Tomasz Michałowski, Piotr Mojsak, Marta Pietruszko, Jowita Wiśniewska, Wojciech Wojtkielewicz.

Monika Pańko - Dyrektor Szkoły

Zdjęcia z wernisażu : Marcin Kossakowski

2014-11-06 10:14 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001