54 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Strona główna » Teatr i słowo » Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

54 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Regulamin

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży informuje, że w dniu 7 kwietnia b.r. o godz.11 odbędą się eliminacje miejskie 54 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w tym roku im. Juliusza Słowackiego (mimo takiego ustalenia nie ma obowiązku mówienia tekstów poety). Uczestnicy mogą wystąpić w czterech turniejach:

A. recytatorskim, do którego zgłaszają 3 utwory w całości lub fragmentach, z których prezentują 2 utwory: prozę i utwór poetycki; czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut;

B. poezji śpiewanej, do którego zgłasza 3 utwory śpiewane, 1 recytowany, z czego prezentuje 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako 3 śpiewany z tekstem własnym. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut;

C. Turniej Teatrów Jednego Aktora – uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki; czas trwania nie może przekroczyć 30 minut;

D. wywiedzione ze słowa – repertuar jest dowolny ( np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów); również dowolna jest forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem); czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut;

Zgłoszenia do konkursu (na załączonych kartach) powinny być kierowane pod adresem:

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych

ul. Wojska Polskiego 3,

18 – 400 Łomża

w nieprzekraczalnym terminie do 2 kwietnia b.r.

Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji osobom zainteresowanym.

2009-01-13 09:48 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001