Filip Popławski

Strona główna » Plastyka » Galeria Pod Arkadami » Wystawy

Filip Popławski

O D W O Ł A N E !

Prace Filipa Popławskiego to ekspresyjne, drapane obrazy, malowane warstwowo, farbami olejnymi, zmieszanymi z piaskiem, kamieniami lub ususzonymi igłami. Tematami prac są najczęściej motywy zaczerpnięte z historii sztuki, między innymi są to katedry inspirowane pracami Monet i Beksińskiego, słoneczniki Van Gogh’a, zwierzęta w ruchu inspirowane zdjęciami Muybridge’a, czy sylwetki ludzkie i portrety inspirowane pracami Bacon’a i Rodin.

Autor nie nadaje konkretnego znaczenie swoim pracom, pozostawia to odbiorcom, którzy mogą interpretować je we własny sposób, odnosząc do swojego życia.

Wystawa czynna będzie do 15 kwietnia 2020 r.


2020-03-04 10:36 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001