Makulatura to nie śmieć - owady.

Strona główna » Plastyka » Konkursy

Makulatura to nie śmieć - owady.

Gazety czy tekturowe tuby i tubki mogą być użyte do produkcji papieru. Ponowne ich wykorzystanie pozwala zaoszczędzić ropę, wodę, miejsce na wysypisku, a także uratować przed ścięciem wielu drzew (pamiętajmy, że bardzo często wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ścięcie od 10 do 18 drzew!). Papier z makulatury może być nie tylko papierem toaletowym, pakunkowym, ale również czystą białą kartką. Włókna celulozowe, z których produkowany jest papier, są bardzo wytrzymałe – mogą być wykorzystane siedmiokrotnie. Zbierając makulaturę pomagacie Ziemi, bogatej w życie.
Kreatywny recykling daje możliwości tworzenia unikalnych przedmiotów użytecznych lub dekoracyjnych. Współcześnie doświadczamy, że łatwiej jest kupić nowe niż naprawić lub wykorzystać do innych celów. Kreatywny twórca, tam gdzie inni dostrzegają bezużyteczny śmieć, on dostrzega idealne tworzywo do swojej twórczości. Recykling przyjazny dla środowiska, zgodny z naturą, wyróżniający się walorami artystycznymi coraz bardziej zakorzenia się we wszystkich sferach ludzkiego życia.

Tematyka:

Owady to najliczniejsza grupa zwierząt. Zamieszkują różne środowiska lądowe i wodne. Były pierwszymi zwierzętami, które posiadły umiejętność aktywnego lotu. W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą motyle, chrząszcze, błonkówki i muchówki. Owady mają olbrzymie znaczenie w przyrodzie, są wśród nich zarówno gatunki pożyteczne, jak i szkodniki. Wiele z nich spełnia ogromną rolę w procesie zapylania roślin oraz rolę glebotwórczą. Pszczoły miodne dostarczają człowiekowi miód i wosk. Larwy jedwabnika zaś nici jedwabne. Owady stanowią źródło pokarmu dla samych owadów, ale także dla wielu zwierząt, a nawet człowieka. Wiele owadów podlega ścisłej ochronie.
Wśród tej licznej gromady spróbujcie wypatrzeć piękne motyle, ważki oraz ciekawe chrząszcze, muchy czy osy. Następnie przedstawcie je w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie lub jako formę przestrzenną.

Cele konkursu:

- umożliwienie zdobycia umiejętności praktycznego wykorzystania surowców wtórnych
- zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania twórczych zadań
- krzewienie kultury i postawy ekologicznej wśród najmłodszych
- wystawa plastyczna z okazji Światowego Dnia Ziemi

Warunki konkursu:

•    Uczestnicy: dzieci i młodzież od 6 do 19 lat


•    Technika:


A. Przy pomocy kolorowych lub czarno-białych gazet i papierów stwórzcie kompozycję, wykorzystując je jako kolor, walor, określoną plamę, kształt w połączeniu z tuszem, farbą, ołówkiem. Wasze kolaże mogą być wzbogacone skrawkami tkanin, koronek, nici, sznurka oraz materiałów pochodzących z natury drewnianych patyków, ziaren, suszonych roślin. Niech Wasza wyobraźnia pozwoli na wykorzystanie wszystkich rodzajów odpadów.
B. Forma przestrzenna owada powinna być wykonana z kartonu, gazet, plastikowych  bezużytecznych przedmiotów. Niech inspiracją dla Was będą dary przyrody: patyki, szyszki, żołędzie…

•    Format: od A4, A3 ( dla kolażu), nie więcej niż 20 cm dla rzeźby

•    Każda praca powinna być podpisana na odwrocie:
imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres szkoły i   klasa,
imię i nazwisko nauczyciela
w tytule nazwa owada.

•    Termin składania prac: 31 marca 2017
Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych
Łomża, ul. Wojska Polskiego 3 (I piętro)
Tel. 86 216 67 91 lub 86 216 32 26

•    Ocena prac: komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasy I – III SP
II kategoria – klasy IV– VI SP
III kategoria – gimnazjum, liceum

Informacja o wynikach konkursu oraz terminie wernisażu połączonego z wręczeniem nagród zostanie zamieszczona do 15 kwietnia 2017 roku na stronie www.mdk.lomza.pl. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane na wystawę prace będzie można oglądać w Galerii Bonar Miejskiego Domu Kultury- Domu Środowisk Twórczych w Łomży przy ul. Wojska Pol 3.

Prawa autorskie przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorariów. Prace nadesłane na konkurs pozostają własnością Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży. Uczestnicy i nauczyciele wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z konkursem. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Organizator: Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży
Współorganizacja: Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży

Załączniki

  1. REGULAMIN DO DRUKU
2017-01-20 12:51 Opublikował: Admin

Facebook BIP
MDK-DŚT
INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3, tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl, NIP:718-00-07-644