Dyskusyjne Forum Kultury

Strona główna » O nas » Archiwum » 2016

Dyskusyjne Forum Kultury

24 września 2016 r. w Domu Pastora – Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej w Łomży odbyło się Dyskusyjne Forum Kultury.

Dyskusyjne Forum Kultury to cykl spotkań ludzi związanych z kulturą i edukacją, którego celem jest dyskusja na temat bieżących problemów środowiska. To część projektu Podlaski Pomost Kultury realizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez NCK. Ideą DFK, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, jest nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami z różnych sektorów i terenów województwa podlaskiego. Dzięki poznaniu działalności innych uczestników możliwe jest zainicjowanie wspólnych działań, dzielenie się doświadczeniami, dobrymi praktykami, a także zasobami na potrzeby realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

W naszym województwie funkcjonuje już co najmniej kilka inicjatyw będących doskonałymi przykładami podlaskiej współpracy na polu kultury. Takie Festiwale jak: Podlaska Oktawa Kultur, Festiwal Wertep czy Rockowania pozwalają na prezentację oferty kulturalnej, której na co dzień nie ma w mniejszych miejscowościach, gdyż lokalni animatorzy nie mają możliwości – czy finansowych, czy organizacyjnych – na zrealizowanie tego typu działań. Dzięki takim inicjatywom możliwe jest więc dotarcie do szerszego grona odbiorców, w tym do mieszkańców peryferyjnych części województwa. Stanowią one również świetną okazję do nawiązania współpracy pomiędzy organizatorami a społecznością lokalną i pozwalają na promocję artystów i form sztuki, które bez tego typu inicjatyw nie miałyby szans dotarcia do nowych widzów.

O zaletach takich imprez, ale także o problemach związanych z ich organizacją, potrzebach społeczności lokalnych czy możliwościach rozwoju podobnych inicjatyw będziemy rozmawiać w ramach II Dyskusyjnego Forum Kultury w Łomży.

Paneliści:
Cezary Jan Mielko – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, organizator Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” oraz Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania”;
Dariusz Skibiński – Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wertep”
Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży;
Marcin Sekściński – Dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Moderacja: Dorota Sokołowska – Radio Białystok

2016-09-21 10:01 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001